Om/About

Ole Claus Hansen (f. 1964) er uddannet på Det Jyske Kunstakademi 1990-95.
Bor og arbejder i Aarhus.

Ole Claus Hansen har siden anden halvdel af 1980’erne arbejdet med maleri, tegning, grafiske tryk og fotografi. Altid har interessen kredset omkring det ikoniske udtryk, hvad der karakteriserer dette, og hvad der gør det forskelligt fra fx litterære, musiske eller sceniske udtryk.
I begyndelsen fyldte en antiæstetisk orientering næsten alt – dårlig smag, kitsch og decideret hæslighed rummede en kort overgang den største skønhed. Senere neutraliseredes spørgsmålet om smag og blev afløst af en nysgerrighed for det æstetiske som kilde til erkendelse. En lang række spørgsmål er i tidens løb blevet undersøgt og forskellige kunstneriske positioner afprøvet med baggrund i den holdning, at ingen erfaring er for underlødig til ikke at kunne fungere som brændstof i den kunstneriske motor, sålænge resultatet er et værk der bevæger.

Ole Claus Hansen var fra 1986-89 en central del af miljøet omkring Randers Kunstskole, (grafik hos Inger Lise Rasmussen), Galleri Glas og miljøet omkring Værkstedet von Hattenstræde i Randers. Sidstnævnte var han medstifter af sammen med blandt andre Kristen Dyrby Forster, Willy Boesen og Gunvor Troelsen.

I årene 1990-95 frekventerede Ole Claus Hansen Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, og har som en direkte følge af dette udbyggede netværk været medstifter af rum46 – et kunstnerstyret udstillingssted i Studsgade 46, Aarhus, der stadig eksisterer. Han har senere engageret sig i kunstfaglige spørgsmål via BKF (Billedkunstnernes Forbund), bestridt formandsposten i BKF/Midtjylland og siddet i bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling.

I dag viderefører Ole Claus Hansen sit arbejde med maleri og tegning – på det seneste har hans billeder, takket være et udvidet fokus på at trænge ind i farvens udtryksmuligheder, opnået en helt ny visualitet – ofte med en rig malerisk tekstur og vibrerende energi.

Parallelt med det kunstneriske arbejde har Ole Claus Hansen siden 2006 i samarbejde med Højbjerg FotoGrafiske Værksted v. Inger Lise Rasmussen organiseret en lang række foredrag, korte kurser og workshops til gavn for kunstnere og øvrige interesserede.
Desuden har han siden 2009 været forretningsfører for Kunstnernes Påskeudstilling – den traditionsrige censurerede udstilling i Kunsthal Aarhus.

 

Curriculum vitae

Ole Claus Hansen (f. 1964)
Bor og arbejder i Aarhus
Telefon: +45 2696 5880
Email: oc_h@live.dk

Uddannelse:

1990-95: Det Jyske Kunstakademi (DJK), Aarhus.

Udvalgte soloudstillinger:

2022: ‘Gouachefest’, Inge Sølvstens Kultursalon, Aarhus.
2022: Vikingeklubben Jomsborg, Aarhus, ‘Maleri’.
2017: Mellemrummet, Godsbanen, Aarhus, “Regnen ligger på lur”.
2015: Galleri ved Kirken, Aarhus, “Malerier af Ole C Hansen”
2007: Aalborg Kunstpavillon, ”Verden i billedet og billedet i verden/Stofskifte”.
Galleri Albert F, Aarhus, ”Hils Hr. Hill“, tegninger.
1999: Gasmuseet i Hobro, malerier.
1997: rum46, Aarhus, ”Skyggers fylde”, malerier og tegninger.
1996: rum46, Aarhus, ”Mørkets frodighed”, malerier og tegninger.
1995: rum46, Aarhus, ”Papirarbejder”.
rum46, Aarhus, ”Nye malerier”.

Gruppeudstillinger:

2023: ’Jeg vil være let som en mursejler’ – med Nalini Printz, Inge Sølvstens Kultursalon, Aarhus
2022: Højbjerg Kunstnernes decemberudstilling, Kubus Alba, Højbjerg
2019: Remix #5, Kunstmix, Odensegade 26B, 2100 København Ø
2018: “Art by Numbers”, KH7 Art Space, Aarhus.
2012: ProKK, ”JEG skaber (MIG) – ErGO er jeg”, Kunsthal Aarhus.
2011: ProKK, ”Transform”, i Filmbyen, Aarhus.
2010: ProKK, “Interferens” på Ceres, Aarhus.
2009: ProKK, “ProKK går guerilla” på udstillingsstedet “etcetera”, Møllegade 5, Aarhus.
2008: ProKK, “Dialog”, påskeudstilling i Aarhus.
2007: ProKK, Ridehuset, Aarhus.
“Manifest07” i Århus Kunstbygning.
2003: Kunstnerne hos ”Kunstkompagniet” v. Annie Eggert.
1998: ”16 Slices”, Brænderigården i Viborg.
Galleri Sonne, Aarhus.
1996: rum46, Aarhus.
1995: rum46, Aarhus.
Afgang Det Jyske Kunstakademi.

Censurerede udstillinger:

1996: Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus, maleri.
1990: Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus, maleri.
1989: Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus, maleri.
1988: Forårsudstillingen, Charlottenborg, grafik.
1987: Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup, grafik.

Opgaver & udsmykninger:

2020: Tegning til tekst af Peter Laugesen i antalogien ‘Det hul af lys’, udgivet af Aarhus Litteraturcenter, Godsbanen og Forlaget Silkefyret.
2018: Tegninger + omslag til digtsamlingen ‘Verden som vi fandt den’ af Kristen Forster, udgivet af Det Poetiske Bureau.
2011: CD-cover til ”Inuit Feet”.
1997: Udsmykning til Teknisk Skole, Aarhus, maleri.
1996: Udsmykning til Det Grønne Kontorhus, Aarhus, maleri.
1995: Udsmykning til Langenæs og Frederiksbjerg Kultur- og Sundhedscenter, maleri.
1988: Nytårstryk til Junckers Trykkeri, Randers, offset-lithografi.
Udsmykning til Rytterskolen i Randers, sammen med Kristen Dyrby Forster, maleri.
1987: Udsmykning til Assurandørgruppen, Rosenørnsgade, Randers, sammen med Willy Boesen, Kristen Dyrby Forster og Illona Kock, maleri.

Kuratering og organisatorisk arbejde:

2009 – : Forretningsfører Kunstnernes Påskeudstilling – KP, Aarhus.
2009: “Ecce Home” på Augustiana med den Sønderborgbaserede kunstnergruppe EXIL.
2006-23 : Medarrangør af foredrag, kurser og workshops på Højbjerg FotoGrafiske Værksted i samarbejde med Inger Lise Rasmussen.
1995-98: Medstifter og medansvarlig for udstillingsstedet rum46’s aktiviteter 1995-98. rum46 ligger i Studsgade 46, Aarhus.

Legater:

2014: BKFO-Fondens Påskønnelseslegat. Legaterne á 15.000 kr. går til billedkunstnere, som har ydet en ulønnet og frivillig indsat til almen gavn for billedkunsten.
2014: Statens Kunstfond – støtte til hjemmeside.
2008: Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune.

Tillidshverv:

2023- : Bestyrelsesmedlem i Noart Farm.
2014-20 : Advisory board for Nordkraftudstillingen – NKU, Aalborg.
2008 – : Bestyrelsespost i Jens Ejnar og Johanne Larsens Fond, der uddeler rejselegater til unge lovende kunstnere.
2003-10: Formand for BKF/Midtjylland.
1998-2001: Bestyrelsespost i KP – Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus.

Andet:

Repræsenteret i Ströms Sammlung, Berlin.
Medlem af BKF
Medlem af ProKK

//

About

Ole Claus Hansen (1964) is educated at The Jutland Academy of Fine Arts 1990-95.
Lives and works in Aarhus (DK)

Ole Claus Hansens has since the second half of the 1980s worked with painting, drawing, prints and photography. Always, he has been concerned on the iconic expression, what characterizes this, and what makes this different from, for example, the literary, musical or dramatic expression.
At the beginning an anti-aesthetic orientation was dominating – bad taste, kitsch and outright ugliness contained briefly the greatest beauty. Later neutralized the question of taste and was replaced by a curiosity for the aesthetic as a source of knowledge. A variety of issues have over the years been studied and various artistic positions has been tested with an including attitude.

Ole Claus Hansen was from 1986-89 a central part the environment around Randers Art School (The Graphic School by Inger Lise Rasmussen), Gallery Glass and in the environment around the workshop in von Hattenstræde in Randers (DK). This latter he co-founded along with among others Kristen Dyrby Forster, Willy Boesen and Gunvor Troelsen.

In the years 1990-95 Ole Claus Hansen frequented The Jutland Academy of Fine Arts in Aarhus, and as a direct result of this increased network co-founded rum46an artist-runned exhibition venue in Studsgade 46, Aarhus, which still exists. Later he became involved in art professional issues through BKF (The Federation of visual artists in DK), and has been chairman of BKF/Midtjylland and been a board member of the Artists’ Easter Exhibition

Today Ole Claus Hansen continues working with painting and drawing – lately, thanks to an extended focus on penetrating the color expressiveness, his images have revealed a new visuality – often with a more rough, vibrant and picturesque surface.

In parallel to the artistic work, Ole Claus Hansen has since 2006 in cooperation with Højbjerg Photographic Workshop / Inger Lise Rasmussen organized a large number of lectures, short courses and workshops for the benefit of artists and other with an interest in these subjects.
Moreover, he has since 2009 been manager of the Artists’ Easter Exhibition – the open juried exhibition in the Kunsthal Aarhus (DK).

 


Curriculum Vitae

Ole Claus Hansen (b. 1964)
Lives and works in Aarhus (DK)
Phone: +45 2696 5880
E-mail: oc_h@live.dk

Education:

1990-95: MA of Fine Arts – Jutland Academy Of Fine Arts (DJK), Aarhus, Denmark.

Selected solo exhibitions:

2022: ‘Gouache Celebration’, Inge Sølvstens Kultursalon, Aarhus.
2022: The Viking Club Jomsborg, Aarhus, ‘Painting’.
2017: Mellemrummet, Godsbanen, Aarhus, ‘The rain is lurking’.
2015: Gallery at the Church, “Malerier af Ole C Hansen”.
2007: Aalborg Kunstpavillon, ”The world in the image and the image in the world”.
Galleri Albert F, Aarhus, ”A tribute to C.F. Hill“, drawings.
1999: Gasmuseet Hobro, paintings.
1997: rum46, Aarhus, ”Skyggers fylde”, paintings and drawings.
1996: rum46, Aarhus, ”Mørkets frodighed”, paintings and drawings.
1995: rum46, Aarhus, ”Works on paper”.
rum46, Aarhus, ”New paintings”.

Selected group exhibitions:

2023: ‘Jeg vil være let som en mursejler’ (I want to be light as a Swift) – with Nalini Printz, Inge Sølvstens Kultursalon, Aarhus.
2022: Højbjerg Artists December Show, Kubus Alba, Højbjerg, Aarhus.
2019: ‘Remix #5’ Kunstmix, Odensegade 26B, 2100 København Ø
2018: “Art by Numbers”, KH7 Art Space, Aarhus.
2012: ProKK, ”JEG skaber (MIG) – ErGO er jeg”, Kunsthal Aarhus.
2011: ProKK, ”Transform”, in ”Filmbyen”, Aarhus.
2010: ProKK, “Interferens” at Ceres (the old brewery), Aarhus
2009: ProKK, “ProKK goes guerilla” at the gallery/workshop “etcetera”, Møllegade 5, Aarhus
2008: ProKK, “Dialog”, easter exhibition, Aarhus.
2007: ProKK, Ridehuset, Aarhus.
“Manifest07” in Kunsthal Aarhus.
2003: The artists at ”Kunstkompagniet” /Annie Eggert.
1998: ”16 Slices”, Brænderigården in Viborg.
Galleri Sonne, Aarhus.
1996: rum46, Aarhus.
1995: rum46, Aarhus.
Graduation from The Jutland Art Academy/Det Jyske Kunstakademi.

Juried exhibitions:

1996: The Artists Easter Exhibiton, KP, Aarhus, Painting.
1990: The Artists Easter Exhibiton, KP, Aarhus, Painting.
1989: The Artists Easter Exhibiton, KP, Aarhus, Painting.
1988: The Spring Exhibition, Charlottenborg, Copenhagen, Prints.
1987: The Artists Summer Exhibition, KS, Tistrup, grafik.

Projects and decorations:

2020: Drawing for a text by Peter Laugesen in the antalogy ‘Det hul af lys’ (in danish), published by Aarhus Litteraturcenter, Godbanen and Forlaget Silkefyret.
2018: Drawings for poems by Kristen Forster – ‘Verden som vi fandt den’ (in danish), published by Det Poetiske Bureau.
2011: CD-cover to the Danish/Greenlandic rock group Inuit Feet.
1997: Wall size painting to Aarhus Tech, Halmstadgade, Aarhus.
1996: Decoration for Det Grønne Kontorhus, Aarhus, paintings.
1995: Docoration for Langenæs og Frederiksbjerg Kultur- og Sundhedscenter, painting.
1988: New Years print for Junckers Trykkeri, Randers, offset-lithografi.
Decoration for Rytterskolen, Randers, in collaboration with Kristen Dyrby Forster, wall-size painting.
1987: Decoration for Assurandørgruppen, Rosenørnsgade, Randers, in collaboration with Willy Boesen, Kristen Dyrby Forster and Illona Kock, wall-size paintings.

Curating and related work:

2023- : Board member of Noart Farm.
2009 – : Business manager at The Artists Easter Exhibition/Kunstnernes Påskeudstilling (KP), Kunsthal Aarhus.
2009: “Ecce Home” at Augustiana with the Artist Group EXIL, based in Sønderborg.
2006-23 : Co-organizer of lectures, courses and workshops at Højbjerg Photographic Workshop in collaboration with Inger Lise Rasmussen.
1995-98: Co-founder and co-organizer for the art space rum46’s activities 1995-98. rum46 is runned by artists and art historians and is located in Studsgade 46, Aarhus.

Grants:

2014: BKFO-Fund Appreciation Grant. The grant of 15,000 DKK was given to an artist who have made an unpaid and voluntary action in the general interest of the visual arts.
2014: Danish Arts Foundation – support for website.
2008: Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune.