Handelsbetingelser/Trade Conditions

Handelsbetingelser for Ole’s Fine Art Shop (shop.olechansen.dk)

Levering

Bestillinger afsendes 1-3 dage hverdage efter bestilling med Post Danmark eller Pakke.dk.

Levering i Danmark er 1-5 hverdage.
Europa og Internationalt – afhængigt af land, men minimum 7 hverdage.

Varemodtagelse

Alle varer afsendes med Post Danmark eller Pakke.dk. Vores varer er forsikrede under forsendelsen. Ved modtagelse bedes du kontrollere om varen er intakt. Er pakken og/eller indholdet beskadiget, når du modtager det, skal du anmelde det straks.

Told og skat

Alle varer i vores webshop sælges uden at leveringsomkostninger er betalt, hvilket betyder at told og skat kan pålægges af nogle lande uden for EU. Kunden er ansvarlig for told eller skat, der eventuelt måtte blive pålagt ved levering i modtagerlandet. Herudover vil kunden også være ansvarlig for told skat ved eventuel returforsendelse.

Fortrydelsesret

Alle varer kontrolleres for eventuelle fejl og mangler, før de sendes. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med dit køb, er du velkommen til at kontakte os via e-mail.
Hvis du fortryder dit køb, har du 14 dages fortrydelsesret fra du har modtaget varen. Dette bedes meddelt til oc_h@live.dk inden returnering. Vedhæft venligst et billede af varen.
Returnering sker for egen regning og risiko. Send ikke varer retur pr. efterkrav. Returvarer skal være i samme stand som ved modtagelse. Returvarer, der er beskadigede, snavsede eller ændrede, kan ikke accepteres og sendes tilbage til dig.

Reklamationsret

Du har 24 måneders reklamationsret, og skal reklamere inden for rimelig tid (normalt 2 måneder) efter at fejlen eller manglen er konstateret.

Persondata og privatlivspolitik

Vi indhenter ikke flere persondata end absolut nødvendigt og vi deler ikke persondata med tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en handel. Vi deler ikke dine persondata med nogen tredjepart uden dit samtykke.

Se privatlivspolitikken i sin fulde ordlyd her

At handle på shop.olechansen.dk

Valutaen er DKK. Beløbet hæves først, når varen afsendes.
Det er desværre ikke muligt at betale med Dankort.
Du kan vælge mellem to måder at betale på:

Almindelig bankoverførsel

Benyt følgende bankinformationer:
Registrerings nummer: 6180
Kontonummer: 3155603215
IBAN: DK5761803155603215
BIC: KRONDK22

PayPal
PayPal er et sikkert og meget udbredt betalingssystem med mere end 200 millioner brugere verden over. Vælger du at betale via PayPal vil du i betalingsprocessen blive bedt om at oprette en konto, hvis du ikke har en i forvejen. Via PayPal kan der herefter betales med en selvvalgt adgangskode eller med et af følgende kreditkort MasterCard, Discover og American Express. Betaling med disse kreditkort er sikret og godkendt af PayPal, som overholder de internationale standarder PCI (Payment Card Industry) og CISP (Cardholder Information Security Program) for databeskyttelse.

Mere om PayPal her

Forbehold

Vi tager forbehold for udsolgte varer samt taste- eller billedfejl.

Spørgsmål

Har du i øvrigt spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Ole Claus Hansen på e-mail oc_h@live.dk eller på telefon +45 2696 5880

Ole Claus Hansen
Jernaldervej 273A, 4.th.
DK – 8210 Aarhus V
telefon: +45 2696 5880
e-mail: oc_h@live.dk
web: olechansen.dk

//

Trade Conditions for Ole’s Fine Art Shop (shop.olechansen.dk)

Delivery

Orders are shipped 1-3 working days after ordering. We use Post Danmark or Pakke.dk.

Delivery in Denmark is 1-5 working days.
Europe and International – Depending on country, but minimum 7 working days.

Receiving goods

All items are shipped with Post Danmark or Pakke.dk. Our goods are insured during the shipment. Upon receipt, please check if the item is intact. If the package and / or content is damaged when you receive it, please report it immediately.

Duties and taxes

All items in our webshop are sold on a Delivery Duty Unpaid basis, which means that, all relevant duties and taxes may be imposed by some countries outside EU. Customers are liable for any applicable custom duties or taxes that may be imposed on delivery in the destination country. In addition, customers would also be responsible for taxes and duties on the replacement item, if you want to make an exchange.

Returns – 14-day right of withdrawal

All items are quality controlled and checked for any faults before they are dispatched. If for any reason you are dissatisfied with your purchase, feel free to contact us via e-mail.
If you want to cancel your purchase, you have 14 days to cancel from you received the product. This should be communicated by e-mail to oc_h@live.dk before returning. Please send a picture of the item.
Returning your product is at own risk and expense. Do not send items back by cash on delivery. Returns must be in the same condition as when it was received. Returns that are damaged, soiled or altered cannot be accepted and will be sent back to you.

Warranty

You have 24 months’ right of complaint and must advertise within a reasonable time (usually 2 months) after the damage or failure has been found.

Personal data and Privacy Policy

We do not collect more personal data than absolutely necessary and we do not share personal data with third parties unless necessary to conduct a trade. We do not share your personal data with any third party without your consent.

See the Privacy Policy in full text here

To shop at shop.olechansen.dk

The currency is DKK. The amount will be raised only when the item is shipped.
Unfortunately, Dankort can not be used.
You can choose between two ways of payment:

Ordinary bank transfer
Use the following account information:
Registration Number: 6180
Account Number: 3155603215
IBAN: DK5761803155603215
BIC: KRONDK22

PayPal
PayPal is a secure and widely used payment system with over 200 million users worldwide. If you choose to pay via PayPal, you will be prompted in the payment process to create a PayPal account if you do not already have one. Via PayPal you can then pay with a self-chosen password or with one of the following credit cards MasterCard, Discover or American Express. Payment of these credit cards are secured and approved by PayPal, which comply with international standards PCI (Payment Card Industry) and CISP (Cardholder Information Security Program) for data protection.

More about PayPal here

Reservation

We take reservations for sold items and type or image errors.

Questions

If you have further questions, feel free to contact Ole Claus Hansen by e-mail oc_h@live.dk or by phone +45 2696 5880

Ole Claus Hansen
Jernaldervej 273A, 4.th.
DK – 8210 Aarhus V
phone: +45 2696 5880
e-mail: oc_h@live.dk
web: olechansen.dk